Ulrik Lange

Førstehjælp til den nye leder

  Mathilde Skjødt Worsøe-Petersenhas quoted3 months ago
  Ved en sådan ceremoni har du også en mulighed for at sige lidt om, hvem du er, hvad du er rundet af, hvad du tænker om ledelse, og hvad du vil bidrage med i det fremadrettede samarbejde. Ikke i detaljer, men sådan at dine medarbejdere får en fornemmelse af dig. Senere, når du har dannet dig et overblik, kan du eventuelt fremlægge en mere samlet programerklæring for dit ledelsesarbejde. Du kan samtidig give anerkendelse til og vise respekt for den afgående leder. Endelig kan du fortælle dine medarbejdere, at de kan gøre meget for at hjælpe dig til rette, blandt andet ved at give dig klare tilbagemeldinger, både når du gør noget godt, og når du klumrer i det.
  Mathilde Skjødt Worsøe-Petersenhas quoted3 months ago
  Ritualer er angstdæmpende, og derfor kan det være en god idé at markere lederskiftet i din enhed med en lille ceremoni, der klart markerer ændringen. Det at gøre lederskiftet synligt og symbolsk, at markere at stafetten gives videre, er en udmærket måde at håndtere situationen på. Du har måske set det ved ministerrokader: Her har den afgående og den nye minister symbolske gaver med til hinanden. De holder tale for hinanden og til staben. Bagefter skåler de, siger goddag og farvel og spiser pindemadder.
  Mathilde Skjødt Worsøe-Petersenhas quoted3 months ago
  tiner, som de har etableret. Samtidig skal de finde ud af at forholde sig til en ny leder. Medarbejdere går naturligvis meget op i, hvordan deres nye leder er, fordi hun betyder utrolig meget for deres arbejdsglæde
  Mathilde Skjødt Worsøe-Petersenhas quoted3 months ago
  Du er ikke den eneste, der skal igennem en overgangsproces. Dine medarbejdere skal på tilsvarende vis sige farvel til noget velkendt, nemlig deres „gamle“ leder og alle de indbyrdes vaner, traditioner og ru
  Mathilde Skjødt Worsøe-Petersenhas quoted3 months ago
  Han må gerne spørge dig om, hvad der især betyder noget for, at du kommer på plads i dit nye job, og hvad han kan bidrage med i den sammenhæng. Han kan også gennemføre en „forundringssamtale“ med dig efter tre måneder, hvor I taler om, hvad der har undret og overrasket dig mest i den første tid, hvad du især har lagt mærke til, og hvad du har savnet i introduktionen. Det siger meget om en organisation, hvordan den byder sine nye medlemmer, og ikke mindst sine nye ledere, velkommen. Men regn ikke med noget – du er muligvis selv nødt til at tage fat i din chef og få lavet aftalerne.
  Mathilde Skjødt Worsøe-Petersenhas quoted3 months ago
  Formålet med at være opmærksom på dig selv er ikke navlepilleri, men at du kommer hel, styrket og klogere igennem overgangen fra medarbejder til leder.
  Mathilde Skjødt Worsøe-Petersenhas quoted3 months ago
  Lederfunktionen er væsensforskellig fra medarbejderfunktionen. Når du bliver leder, fjerner du dig fra enhedens konkrete driftsopgaver, som medarbejderne håndterer. I stedet skal du have fokus på helheder, interaktioner, relationer og sammenhænge. Du bliver ansvarlig for, at enhedens opgaver løses, og målene nås, men du skal ikke løse opgaver
  Jesper Jensenhas quoted6 months ago
  Leder søges. Du skal være et ordentligt menneske: autentisk, ærlig og troværdig. Du er menneskekender og skal synes, at det er spændende at have med mange forskellige typer af mennesker at gøre. Du skal have mod på og lyst til at træde frem og påvirke andre. Du skal være kommunikerende, lyttende og give andre plads. Du skal være nærværende og respektfuld i kontakten med andre. Du skal være tillidsfuld – uden at være naiv – og tillidsvækkende.

  Herudover skal du være en resultatorienteret og handlekraftig person med flair for processer. Du skal trives med en vis grad af uforudsigelighed i dit job. Du skal være robust, have en høj stresstærskel og en god portion selvtillid, men helst ikke være teflonbelagt. Du skal have selvindsigt og være i balance. Du skal have mod til at markere dig og gå ind i konflikter. Meget gerne visionær og udviklingsorienteret, men alligevel rimelig struktureret. Ansøgere med humoristisk sans foretrækkes.“

  Er det ikke lige dig? Som enhver kan se, er disse forventninger nærmest umulige at leve op til. Men som udgangspunkt bør du dog kunne identificere dig med hovedparten af de nævnte egenskaber, hvoraf nogle oplagt er ret fundamentale for at udøve god ledelse.

  Vis KM

  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Ledelse handler i høj grad om at mobilisere og frisætte medarbejdernes energi.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Ledelse er at være gartner. Billedet betoner ledelse som den faktor, der får ideer, projekter, mennesker og relationer til at gro, vokse og sætte frugt.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Dermed siges det også, at ledelse er at få mennesker til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort.

  I denne metafor ligger også en tydeliggørelse af, at ledelse handler om at intervenere i og blande sig i medarbejdernes adfærd.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Ledelse er altså at have ansvar for, at den bane, medarbejderne spiller på, og det spil, der spilles, er klart defineret. Det skal stå klart for alle medarbejdere, hvad der er enhedens kerneopgaver, visioner og værdier.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Aha! Ledelse handler altså om at sætte tydelige mål. Angive retning og sigtepunkt. Ledelse er derudover at rydde de sten af vejen, som forhindrer enheden i at nå sine mål. Ledelse er at træffe de beslutninger og foretage de prioriteringer, der skaber fremdrift.

  Og ikke mindre væsentligt: Ledelse handler om sprogdannelse. Ledelse er at skabe forudsætninger for, at vi forstår hinanden i vores enhed. Ledelse er at skabe en fælles, levende fortælling om, hvor vi er, hvem vi er, hvor vi kom fra, hvor vi skal hen, hvorfor vi skal det osv. Ledelse er ved hjælp af sprog – begreber og kommunikation – at forbinde mennesker, opgaver, mål, ressourcer og teknologier med hinanden og dermed skabe en fælles, lokal operationel virkelighed.

  Hvorfor gør vi som vi gør, why?!

  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Lederens opgave er at mobilisere og at få alle ressourcer bragt i spil – både den enkeltes og hele holdets – i forhold til en given opgave. Ledelse er derfor en særlig måde at interagere med mennesker på.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  ordene „resultater“, „sammen med“ og „mennesker.“ Ledelse har noget at gøre med at skabe resultater – og det er underforstået „de rigtige resultater“. Det kan være faglige eller økonomiske resultater, eller det kan være bruger-/kunde- eller medarbejdertilfredshed.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  1. Ledelse i betydningen at gå forrest, føre an og vise vejen – at ville noget, at drive noget i en bestemt retning.

  2. Lede(lse) i betydningen at formidle og transmittere informationer og skabe fælles forståelse.

  3. Ledelse i betydningen at vejlede, tage ved hånden og føre igennem.

  4. Lede(lse) i betydningen at søge. Søge efter nye muligheder, nye løsninger og nye svar på udfordrende spørgsmål.

  Læg mærke til, at ordet ledelse er opbygget af de tre stavelser: LE, det vil sige: Skab en positiv stemning og et humørfyldt samarbejdsklima, DEL, det vil sige: Del dine tanker, overvejelser og planer med dine omgivelser, delegér opgaver til dine medarbejdere, og SE, det vil sige: Vær iagttagende, hold øje med, hvad der sker.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Ledelse kan „måles på bundlinjen“.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  „Et er et søkort at forstå – et andet skib at føre“

  Citatet stammer fra Ludvig Holbergs teaterstykke Den politiske Kandestøber fra 1723 og beskriver to vigtige sider af moderne ledelse: den styringsmæssige, tænkende, analyserende og planlæggende del, som kaldes management, og den handlingsorienterede, udførende og kommunikerende del, som kaldes lederskab.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  Den korte version

  • Husk, at situationen er ny, både for dig og for dine medarbejdere.

  • Vær forberedt på, at du kan reagere på tabet af noget trygt og velkendt.

  • Pas på, du ikke falder tilbage i din gamle rolle, når du bliver presset.

  • Få sat ord på overgangsreaktionerne.

  • Overgange rummer vækstmuligheder, hvis du og dine omgivelser tackler dem fornuftigt.

  • Anerkend, at du har brug for tid, støtte og vejledning til at møde alt det nye.

  • Arranger en ceremoni, der markerer lederskiftet.
  Kirsten Petersenhas quoted7 months ago
  • Pas på, du ikke falder tilbage i din gamle rolle, når du bliver presset.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)