bookmate game
az
Con Koleman

Komitet 300

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
  Raul Amirovhas quoted3 years ago
  Kəşfiyyatçılarda belə bir qayda var: nəyi isə giz­­lətməyin ən yaxşı üsulu – onu ən görünən yerə qoy­maq­dır.
  Pasha Alihas quoted3 years ago
  Bank işini, sığortanı, kömür hasilatını, tibbi pre­pa­ratların ticarətini, neft sənayesini özündə birləş­dirən, hər hansı bir milli sərhəd tanımayan ƏN QÜDRƏTLİ QRUPU təsəvvür edin və bunu da təsəvvür edin ki, onun üzvləri istisnasız olaraq yalnız bu qrup qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Bu, KOMİTET 300-dür.
  Saleh Yusubhas quoted5 years ago
  Hər şey - insanın gen tipindən və onu əhatə edən mü­hitdən tutmuş, insanların mentaliteti və şüuru, insanın davranışının təbii və ənənəvi stereotiplərinədək hər şey məqsədyönlü, planlaşdırılmış və dönməz şəkildə dəyiş­di­ri­lir
  Orkhan Vali-zadahas quoted2 months ago
  Məhdudiyyətsiz seksin təbliğatı və narkomaniya epidemiyası insanları ətrafda baş verənlər­dən yayın­dır­maq məqsədini güdür.
  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  Qeyd etmək la­zım­dır ki, mərhum Ayətullah Xomeyni Böyük Britaniya kəş­fiy­­yat xidməti hərbi kəşfiyyatının Mİ-6 adı ilə tanınmış al­tıncı bölmə­sinin kreaturası idi və bu haqda 1985-ci ildə “Əslində İranda nə baş verıb” adlı işimdə yazmışdım.
  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  ütləvi işsizlik yaratmaqla millətin mənəvi ru­hunu və fəhlə sinfinin mübarizə əzmini qırmaq. «Ro­ma Klubu”nun həyata keçirdiyi “sıfır səviyyəsində artım” si­ya­səti nəticəsində iş yerləri ixtisar olunduqca mübarizə əz­mi qırılan və ruhdan düşən fəhlələr içkiyə və nar­ko­tik­lə­rə qurşanacaqdır. Ölkənin gəncləri rok-musiqi və nar­ko­tiklər vasitəsilə mövcud qayda-qanunlara, adət-ənə­nələrə qarşı qiyama sövq ediləcək, bunun nəti­cə­sin­də ailənin əsas­­ları sarsıdılacaq və əvvəl-axır dağıdıla­caq­dır.
  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  lobal 2000” məruzəsinə əsa­sən ABŞ-ın əha­­lisi 2050-ci il üçün 100 milyon nəfərə qədər ixtisar olun­malıdır.
  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  9) Onların “faydasız yeyənlər” adlandırdıqları 3 mil­yard adamın 2020-ci il üçün inkişaf etmiş ölkələrdə məh­dud müharibələr, “üçüncü dünya” ölkələrində isə aclıq və xəstəliklər yolu ilə məhv edilməsi. Komitet 300 Say­rus Vensə bu genosidi həyata keçirməyin ən yaxşı üsu­lu haq­da məruzə yazmağı tapşırmışdı.
  b0477636862has quoted8 months ago
  portveyn və siqara ma­sası arxasında “sadəcə olaraq izafi xərclər” kimi silinir
  b0477636862has quoted8 months ago
  Bu dünyada hələ də qalan azadfikirli insanlar tək­ba­şına və ya kiçik qruplarla narkotiklərin ticarətinə mane ola biləcəklərini düşünürlərsə, onlar amansız səhv edirlər.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)