bookmate game
az
Con Koleman

Komitet 300

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Bu kitab — dəhşətli həqiqəti gör­mə­si üçün bəşəriyyətin gö­zünü açmağa cəhddir. “Həqiqət isə on­dan ibarətdir ki, biz müstəqil ölkə və müstəqil xalq de­yilik və heç vaxt da müs­­təqil olmamışıq, çünki bizi hə­mişə gö­zəgörünməz hö­kumət — “Üçyüzlər komitəsi” idarə edib”, — kitabın ya­za­rı, Böyük Britaniya Xüsusi Xidmə­tinin keçmiş zabiti Con Koleman yazır. Təxribatın miqyası dəhşətə gətirir: dövlət, maliyyə-iq­ti­sadi, təhsil və digər ictimai institutların hamısı ələ ke­çi­ril­ərək sərt nəzarət altına alınıb. Üstəlik, total nəzarət tək­cə ictimai miqyasda həyata ke­çiril­məyib, həm də hər bir şəxsin fərdi şüuruna nəzarət səviyyəsinə çatdırılıb. Kitab, sadaladığı faktlarla oxucunu dəhşətə gətirir, bu gün dünyada baş verən qlobal hadisələri, içində oldu­ğu­muz prosesləri anlamaq üçün ona yeni imkanlar yaradır. Çı­­­xış yolu isə sirli və qara niyyətli “Üçyüzlər komitəsi” təş­­ki­la­tı­nın birbaşa öz nəzarəti altına almağa çalışdığı bizlərin hər birimizin öz əlindədir.
This book is currently unavailable
381 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  Nigar Valiyevashared an impression3 years ago

  Нормальная книга 📙

  Əlishared an impression6 years ago
  👍Worth reading
  💀Spooky
  💧Soppy

  b6228356914shared an impression2 years ago
  👎Give This a Miss

Quotes

  Raul Amirovhas quoted3 years ago
  Kəşfiyyatçılarda belə bir qayda var: nəyi isə giz­­lətməyin ən yaxşı üsulu – onu ən görünən yerə qoy­maq­dır.
  Pasha Alihas quoted3 years ago
  Bank işini, sığortanı, kömür hasilatını, tibbi pre­pa­ratların ticarətini, neft sənayesini özündə birləş­dirən, hər hansı bir milli sərhəd tanımayan ƏN QÜDRƏTLİ QRUPU təsəvvür edin və bunu da təsəvvür edin ki, onun üzvləri istisnasız olaraq yalnız bu qrup qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Bu, KOMİTET 300-dür.
  Saleh Yusubhas quoted4 years ago
  Hər şey - insanın gen tipindən və onu əhatə edən mü­hitdən tutmuş, insanların mentaliteti və şüuru, insanın davranışının təbii və ənənəvi stereotiplərinədək hər şey məqsədyönlü, planlaşdırılmış və dönməz şəkildə dəyiş­di­ri­lir

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)