Edgar H.Schein

Spørg

  Nadiya D.has quoted9 months ago
  For fuldt ud at forstå begrebet ydmyghed kan det være hensigtsmæssigt at skelne mellem tre former for ydmyghed: 1) den ydmyghed, vi føler, når vi er sammen med ældre mennesker eller personer af højere rang; 2) den ydmyghed, vi føler, når vi er sammen med personer, som vi beundrer for deres præstationer; og 3) her-og-nu ydmyghed, der opstår ved, at vi fra tid til anden er afhængige af andre for at kunne løse en opgave, som vi har forpligtet os til at løse.
  Nadiya D.has quoted9 months ago
  at ledere er klogere end de underordnede
  Nadiya D.has quoted9 months ago
  hvordan man skaber en balance mellem at spørge og belære
  Nadiya D.has quoted9 months ago
  Svaret kolliderer med nogle vigtige aspekter af amerikansk kultur – vi skal blive bedre til at spørge og i mindre grad belære andre i en kultur, der netop overvurderer evnen til at belære andre.
  betinnaklitgaardhas quoted2 years ago
  lbøjelige til at belære frem for at spørge. Og dog er det lederne, der har mest brug for at stille ydmyge spørgsmål, fordi komplekse, indbyrdes afhængige opgaver kræver, at der opbygges positive, tillidsfulde relationer til de underordnede for at fremme en god kommunikation opad i organisationen. Og uden en god kommunikation opad kan organisationerne hverken være effektive
  Birgitte Kellerhas quoted2 years ago
  Ydmyg spørgen er den ædle kunst, der består i at få den anden til at fortælle frit, at stille spørgsmål, som man ikke i forvejen kender svaret på, og at opbygge en relation baseret på nysgerrighed og interesse for den anden.
  Frederik Leonharder Vighas quoted3 years ago
  Chefen går måske ud fra, at hvis noget fremgår af den underordnedes jobbeskrivelse, så bliver det også udført, og måske bemærker han slet ikke, på hvor mange måder underordnede tilbageholder informationer eller bevæger sig væk fra det, de er ansat til
  Frederik Leonharder Vighas quoted3 years ago
  Måske er chefen slet ikke bevidst om sin afhængighed af den underordnede, enten fordi han fejlvurderer, hvad opgaven går ud på, eller fordi han har en fejlagtig opfattelse af, i hvor høj grad den underordnede er engageret i den konkrete opgave
  Frederik Leonharder Vighas quoted3 years ago
  er tilbøjelige til at belære i stedet for at spørge, fordi vi lever i en pragmatisk, problemløsende kultur, hvor det at vide noget og belære andre om det er noget, der værdsættes.
  Frederik Leonharder Vighas quoted3 years ago
  En samtale, der munder ud i, at der skabes en tillidsfuld relation, er derfor en interaktiv proces, som hver af parterne investerer i og til gengæld får noget af værdi ud af.
  Frederik Leonharder Vighas quoted3 years ago
  Og uden en god kommunikation opad kan organisationerne hverken være effektive eller sikre.
  Frederik Leonharder Vighas quoted3 years ago
  For at alle kan yde den helt rigtige indsats, kræver det god kommunikation; en god kommunikation kræver, at der opbygges en tillidsfuld relation, og en forudsætning for det er ydmyg spørgen.
  Tino Kastbjerg Stigsenhas quoted5 years ago
  og dit motiv vil så afsløre sig i dine øvrige
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)