Yavuz Bahadıroğlu

Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyetine

Osmanlı'da hiç kimsenin kudret ve kuvveti “mutlak” değildi. Özellikle padişahlar denetim altındaydılar. İsrafa ve sefahate meyleden padişahlar, ulema fetvasıyla hal'edilir, yani tahttan indirilirdi.
Osmanlı devlet sistemi, insanı merkez alan ve insana değer veren, bugünkü anlayışa yatkın demokratik bir yapıya sahipti.
Osmanlı Devleti; insan, hayvan ve bitkiye yönelik hizmetler üreten büyük bir hayır kurumuna dönüşmüştü. Padişahlar bu büyük hayır kurumunun bir nevi garsonuydular.
Padişahlar zaman zaman kıyafet değiştirip halkın içine karışmakta, talep ve değerlendirmeleri birinci elden almaya özen göstermekteydiler.
Halk, padişahı, devlet ve hükümet adamlarını açıktan açığa tenkit etmek hakkına sahipti. Vaizler vaazlarında, halk hatipleri meydanlarda tenkit hakkını kullanırken zabıta müdahale etmezdi. Özgürce konuşurlardı.
Padişahlar din, dil, ırk, mezhep ayırımı gözetmeksizin halkın hakkını hukukunu muhafazaya mecburdu.
Bu ve benzeri daha pek çok uygulama Osmanlı döneminde mevcuttu. Özetle Osmanlı bütün bu icraatları “demokrasi” adına yapmadı, demokratlık adına gerçekleştirmedi.
Peki ya Osmanlı sonrası?
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze demokrasiyi, hak ve özgürlükleri millet olarak ne ölçüde tadabildik, ne kadar yaşayabildik?
Osmanlı'nın halkına sağladığı hak ve özgürlükleri, hoşgörü ve serbestliği neden mumla aramaktayız?
Bu kitabı okurken Osmanlı'nın kurduğu, hâkim kıldığı ve uyguladığı demokrasi havasını derin derin teneffüs edeceksiniz. Satırlar arasında gezinirken zihniniz sürekli Osmanlı'dan günümüze gidip gelecek, «Neydik? Ne olduk? Ne olmalıyız?” sorusuna cevaplar arayacak ve bulacaksınız.
259 printed pages

Impressions

  esatshared an impressionlast year
  👍Worth reading

  Osmanlı’yı anlamak isteyenler için iyi bir kitap.

  Almina Ağlayanshared an impression4 years ago
  👍Worth reading
  🔮Hidden Depths
  💡Learnt A Lot
  🎯Worthwhile
  💞Loved Up
  🚀Unputdownable
  😄LOLZ
  🐼Fluffy
  💧Soppy

  BENCE BU KİTAP ÇOK GÜZELLLLLL .
  OSMANLI TARİHİNİ MERAK EDENLER BU KİTABI OKUYABİLİR .
  HEM DE OSMANLIDAN BAŞLAYIP TÜRKİYEYE KADAR GELİYOR .
  HEM OSMANLIYI HEM DE TÜRKİYENİN YENİ HALİNİ ÖĞRENİYORSUNUZ .
  BENCE ÇOK EĞLENCELİ .

  Hasan Yelekshared an impression3 years ago
  👍Worth reading

Quotes

  Merthan Ecehas quoted4 years ago
  1700’lü yılların sonuna kadar Londra Ticaret Odası’nda şöyle bir yazı asılıydı: “Türklerle alış veriş et, yanılmazsın.” Aynı yıllarda Hollanda Ticaret Odası’nda yapılan herhangi bir oylama eşit çıkarsa, Osmanlılarla ticaret yapan tüccarın oyu iki sayılır ve onun oy verdiği taraf kazanırdı.
  b3236694117has quoted4 years ago
  1910’lu yıllar...
  Osmanlı Devleti her taraftan kırpılmış. Yabancılar, devlet içinde devlet olmuşlar.
  En şımarıkları da Rusya... Rus sefirinin iki dudağı arasından çıkan her kelime, Osmanlı yönetimini hop oturtup hop kaldırmaktadır.
  Osmanlı Hükûmeti bıkkın, lâkin derdini kime yanmalı?
  Gücünün zirvesinde olduğu yıllarda yaltaklanan Rus, en zayıf anında Osmanlı’yı yüreğinden vurmak için fırsat gözler, durur…
  Osmanlı devlet ricali de bu fırsatı Rus’a vermemek için aşırı temkinli davranır, bu uğurda devlet ricali bazen dokuz takla atar.
  Babıâli’nin kapalı kapıları arkasında en çok duyulan cü
  esathas quotedlast year
  Macar asıllı Yahudi yazar Dr. Thedor Herzl, ideolojisi siyonizm olan, ırkçı bir Yahudi devleti kurmak istiyordu. Bu amaçla Yahudi zenginlerinden para toplayarak ilk Milli Yahudi Bankası’nı kurdu. Banka yeteri kadar zenginleşince de bir heyet oluşturup Sultan 2. Abdülhamid’i ziyaret etti. Filistin’i Yahudilere vermesi halinde Osmanlı Devleti’nin tüm dış borçlarının kendileri tarafından ödeneceğini söyledi.
  Sultan Abdülhamid öfkeyle ayağa fırladı ve şöyle kükredi:
  “Dünyanın bütün altınlarını verseniz, memleketimin bir karış toprağını satmam!”

On the bookshelves

  Gulsum Akarsu
  Kitaplarım
  • 38
  • 8
  Okan Yıldırım
  Edebiyatım
  • 1
  • 4
  Lütfü Can Varlık
  Kitaplarim
  • 18
  • 1
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)