Ziqmund Freyd

Totem ve Tabu

İlk dəfə 1913-cü ildə işıq üzü görmüş “Totem və tabu” kitabı dünya şöhrəti qazanmış görkəmli avstriyalı psixoloq və psixiatr, psixoanaliz təliminin əsasını qoymuş Ziqmund Freydin ən mühüm əsərlərindən biri sayılır. Yazıldığı tarixdən yüz ildən artıq bir vaxt keçməsinə baxmayaraq, “Totem və tabu” əsəri bu gün də psixoanalizin klassik kitablarından sayılmaqdadır. Freyd bu əsərində özünün psixoanalitik nəzəriyyəsinə əsaslanaraq, insan cəmiyyətinin, mədəniyyət və sivilizasiyanın mənşəyini araşdırmağa çalışmış, habelə əxlaqi, dini və hüquqi normaların yaranması ilə bağlı özünün yeni nəzəriyyəsini yaratmışdır. “Totem və tabu” əsərinin oxucuların böyük marağına səbəb olacağına və onların fundamental insani dəyərlərlə bağlı baxışlarına yeniliklər gətirəcəyinə inanırıq.
243 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı

Impressions

  Cənab b'shared an impressionlast year
  👍Worth reading
  🔮Hidden Depths
  💡Learnt A Lot

  Mükəmməl!

  Isa Isazadeshared an impression2 years ago
  👍Worth reading

  Gəlmiş keçmiş ən yaxşı tabu izahı

  Isa Isazadeshared an impression2 years ago
  👍Worth reading

Quotes

  Cənab b'has quotedlast year
  Nevrozun irsi olan antisosial təbiəti onun reallıqda ödənil­məyən ilkin istəklərinin onlardan həzz ala bildiyi şirnikləndirici fantaziyalar aləminə keçməsindən yaranır. Nevrotikin qaçmağa çalışdığı real aləmdə insan cəmiyyəti və onun yaratdığı davranış qaydaları hökm sürür; bu reallıqdan çıxmaq eyni zamanda insani cəmiyyətdən çıxmaq deməkdir.
  Cənab b'has quotedlast year
  harada qadağa varsa, deməli, onun arxasında hansısa güclü istək vardır”
  Cənab b'has quotedlast year
  Buna qədər isə primitiv adamlar daxili qavramlarını xarici aləmə inikas etdirməklə xarici aləmin mənzərəsini yaratmışlar və biz indi özümüzün inkişaf etmiş şüurumuzla gərək bütün bunları yenidən əksinə, psixologiyanın dilinə çevirməyə çalışaq.

On the bookshelves

  Nurcan Rzayeva Qurbanlı
  Azərbaycanca kitablar
  • 559
  • 517
  Xuraman Memmedova
  Nil
  • 258
  • 6
  b0268672111
  Sigmund Freud
  • 7
  Vincent
  Fəlsəfə
  • 4
  Nijat Rustamov
  Mixed for my interests
  • 2
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)