Aleksandar Dima

Tri musketara

  Aleksandra Jovanovichas quoted2 years ago
  Nemojte nikad ništa podnositi, sem od g. kardinala i kralja.
  Jovana Ostojićhas quoted2 years ago
  pokadšto je dovoljna jedna mala smetnja da naškodi velikoj nameri.
  Jovana Ostojićhas quoted2 years ago
  Ko god uzdrhti, ma i za jedan trenutak, može propustiti zalogaj koji mu je baš za vreme tog trenutka sreća pružila.
  Jovana Stokićhas quotedlast year
  ko goni orla, ne osvrće se na vrapca
  Jovana Stokićhas quotedlast year
  Nitkov se ne smeje kao pošten čovek, licemer ne plače kao čovek iskren. Svaka je pritvornost maska i, ma kako dobro da je načinjena, može se uvek, sa malo više pažnje, raspoznati na licu.
  Jovana Stokićhas quotedlast year
  Nitkov se ne smeje kao pošten čovek, licemer ne plače kao čovek iskren.
  Jovana Stokićhas quotedlast year
  Poznato je da bog vodi računa o pijanicama i zaljubljenima.
  Barbara Sekerešhas quotedlast year
  Tužno beše pogledati ovih šest konjanika koji su jurili ćuteći, zaneti mislima, sumorni kao očajanje, mračni kao kazna.
  Barbara Sekerešhas quotedlast year
  „Ne treba se žestiti; žestina je dokaz slabosti.
  Barbara Sekerešhas quotedlast year
  Veliki zločinci nose u sebi neku vrstu dodeljene im sudbine, koja im pomaže da savladaju sve prepreke, da izbegnu sve opasnosti, do onog trenutka koji je proviđenje odredilo kao kraj njihove bezbožne sreće.
  Barbara Sekerešhas quotedlast year
  Ja sam u godinama kad se gaje lude nade, monsinjore – reče D’Arta­njan.
  Barbara Sekerešhas quotedlast year
  Noć je, dakle, bila vrlo burna, kao što možete misliti, jer u ovakvom slučaju krajnja briga može se rasterati jedino krajnjom bezbrižnošću.
  Barbara Sekerešhas quotedlast year
  Uopšte, saveti se traže jedino zato – odgovorio je on – da se ne poslušaju; ili, ako se poslušaju, da se ima kome prebaciti što ih je dao.
  Barbara Sekerešhas quotedlast year
  I po treći put vam pišem, da vam kažem kako vas volim. Pazite da vam ne pišem četvrti put, da vam kažem kako vas mrzim.
  miljasusa1has quotedlast year
  Istina, hiljade ljudi platiće svojim životom moju sreću; ali šta mi je stalo do toga, samo da vidim vas! Sve je ovo možda bezumlje, ali recite mi, koja žena ima tako zaljubljenog ljubavnika, koja kraljica tako odanog slugu?
  miljasusa1has quotedlast year
  ti dokazi vaše ljubavi gotovo su zločin.
  miljasusa1has quotedlast year
  Ljubav je najsebičnija od svih strasti.
  miljasusa1has quotedlast year
  govorite o grehu! Greh je razdvajati srca koja je bog stvorio jedno za drugo.
  miljasusa1has quotedlast year
  se tiče Aramisa, on se nikad nije kockao. To je doista bio i najgori musketar i najnezgodniji gost koji se mogao videti. Neprestano je imao da radi. Pokadšto, usred ručka, kad je svaki, zanet vinom i razgovorom, mislio ostati za stolom još dva-tri časa, Aramis bi pogledao na sat, sa ljubaznim osmehom ustao i rastao se od društva da se razgovori s jednim teologom kome je zakazao sastanak. Drugi put, vratio bi se u svoj stan da piše neku tezu, i molio bi drugove da ga ne uznemiravaju.
  miljasusa1has quotedlast year
  Portos je bio strastan; tih dana, ako bi dobio, bio je veseo i bezobrazan; a ako bi izgubio, izgubio bi se negde na nekoliko dana, pa bi se pojavio bledog i ispijenog lica, ali s novcem u džepu.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)