sr
Aleksandar Dima

Grof Montekristo

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
  b9535987912has quoted2 years ago
  Gajim oholost prema ljudima, tim zmijama uvek spremnim da se ustreme na onoga koji ih nadvisuje čelom, a ne zgazi ih nogom.
  Miljana Neškovićhas quoted4 years ago
  U stvari, ukoliko se više ide napred, prošlost se, kao pejzaž kojim čovek prolazi, sve više gubi što se od nje više udaljava.
  Ivanahas quoted2 years ago
  Eh, bože moj, to je sasvim prosto; vi koji imate vlast, vi imate samo ona sredstva koja vam daje novac; dok mi koji očekujemo vlast, mi imamo sredstva koja daje požrtvovanje.
  b0812477073has quoted2 years ago
  Neki akademik bi rekao da su prijemi u višem društvu kao buketi cveća koji privlače nestalne leptire, ogladnele pčele i ljutite stršljene.
  b9535987912has quoted2 years ago
  Samo onaj koji je osetio krajnju nesreću može osetiti i krajnju sreću. Trebalo je, Maksimilijane, da želite umreti, da biste znali kako je lepo živeti.
  Aleksandar Džonićhas quoted2 years ago
  – To nije sve – nastavi Farija – jer ne treba staviti sve svoje blago u jedno jedino skrovište.
  Miljana Neškovićhas quoted4 years ago
  Sreća je kao oni dvorci na začaranim ostrvima, čije kapije čuvaju zmajevi. Mora se boriti da bi se osvojili,
  b5405812687has quotedlast month
  Postoje učeni ljudi i naučnici: pamćenje stvara jedne, a filozofija one druge.
  – Zar se filozofija ne može naučiti?
  – Filozofija se ne uči; filozofija je skup svih znanja što ih je stekao um koji ih primenjuje; filozofija je onaj blistavi oblak na koji je Hristos stao nogom da bi se opet popeo na nebo
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  nema ni sreće ni nesreće na ovom svetu, postoji samo upoređenje jednog stanja sa drugim. Samo onaj koji je osetio krajnju nesreću može osetiti i krajnju sreću. Trebalo je, Maksimilijane, da želite umreti, da biste znali kako je lepo živeti.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  Recite anđelu koji će bdeti nad vašim životom, Morele, da se pokatkad moli za čoveka koji je, nalik na Satanu, poverovao u jednom trenutku da je ravan Bogu, i koji je saznao sa hrišćanskom poniznošću da samo jedini Bog ima najvišu moć i beskrajnu mudrost.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  Smrt je uvek smrt, to jest zaborav, odmor, odsustvo života, pa prema tome i bola.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  I on ponovo utonu u svoje misli, koje je izražavao osmeh tužniji od suza.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  – Nažalost – reče Monte Kristo – naše se jadno čovečanstvo može pohvaliti time da se svaki čovek smatra nesrećnijim od nekog drugog nesrećnika koji plače i jeca pored njega.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  Meni nije potrebno ništa. Živim između dva groba: jedan je grob Edmonda Dantesa, koji je davno umro; volela sam ga. Ta reč ne priliči mojim uvelim usnama, ali se moje srce još uvek seća i ni za šta na svetu ne bih htela da izgubim tu uspomenu svoga srca
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  Postoje životi – progovori ona – kojima je suđeno da im njihova prva greška poruši celu budućnost.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted4 months ago
  Vi ste me osudili na smrt laganu i gnusnu, ubili ste moga oca, oduzeli ste mi ljubav sa slobodom, a sreću sa ljubavlju!
  Aleksandra Milovanovićhas quoted5 months ago
  potreba i nužda su dve reči istog značenja, između kojih se nalazi još uvek ogromna razlika.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted5 months ago
  , vidiš, zar ti to ne govori, Morele, da je bol kao i život i da uvek ima nešto nepoznato što se nalazi iza bola?
  Aleksandra Milovanovićhas quoted5 months ago
  Savesti, šta hoćeš od mene?“, kaže Stern.
  Aleksandra Milovanovićhas quoted5 months ago
  Ljudi koji pripadaju istom društvenom redu osete i najmanju razliku u uzajamnom ophođenju.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)