Herman Hesse

Sidhartha

Her­man Hes­se — No­bel mü­ka­fa­tı lau­rea­tı, “Mun­cuq oyu­nu”, “Yalquzaq” ki­mi məş­hur ro­man­la­rın, “Nər­giz və Qold­mund”, “De­mian” və s. po­vest­lə­rin müəl­li­fi­dir. Hind möv­zu­sun­da olan “Sidd­hart­ha” (1922) po­ves­ti Hes­se­nin il­kin ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın ümu­mi­ləş­di­ri­ci­si ro­lun­da çı­xış edir. Əsə­rin güc­lü psi­xo­sim­vo­lik möv­zu­su isə onu ya­zı­çı­nın son­ra­kı iş­lə­ri­lə doğ­ma­laş­dı­rır. Po­ves­tin qəh­rə­ma­nı mü­qəd­dəs Hau­ta­ma Bud­­da­nın ada­şı­dır.
122 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı

Impressions

  Ulvi Babayevshared an impression2 years ago

  Çox möhtəşəm bir kitabdır, kim olduğunu və nə üçün yaşadığını bilmək istəyənlər üçün əvəzolunmazdır.

  Ali Alizadashared an impression3 years ago
  💡Learnt A Lot
  🌴Beach Bag Book

  Kitab özündə sadəcə bir anlamı: axtarışda olan insan və onun sərgüzəştlərini əks elətdirir. Əsəri oxuyub öyrənə biləcəyiniz, müxtəlif yaş dövrlərində insanın qarşılaşdığı yaş krizisləridi. Və ən əsas ideya isə: nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığınadı. Boş vaxtınız varsa və oxumağa yüngül, sadə, axıcı bir əsər axtarırsınızsa oxuyun. Kitab məncə yeniyetmələr üçün daha maraqlı və faydalıdır.

  Xalıqova Fidanshared an impression5 years ago
  👍Worth reading
  💞Loved Up

  Daxili alemine tez tez seyahet edenler üçün ve ya menevi dünyanın yolcuları üçün

Quotes

  b8234558246has quoted4 years ago
  Dəs­tə­maz xe­yir­li idi, am­ma su gü­nah­la­rı yu­yub apar­mır, ağ­lın atə­şi­ni sön­dür­mür, ürə­yin qor­xu­la­rı­nı əri­də bil­mir­di. Qur­ban­gə­tir­mə mə­ra­sim­lə­ri və Al­la­ha itaət əlay­dı. Am­ma mə­yər bu ye­tər­liy­di­mi? Mə­yər qur­ban­lar xoş­bəxt­lik aça­rıy­dı­mı?
  Ninihas quoted2 years ago
  Dəs­tə­maz xe­yir­li idi, am­ma su gü­nah­la­rı yu­yub apar­mır, ağ­lın atə­şi­ni sön­dür­mür, ürə­yin qor­xu­la­rı­nı əri­də bil­mir­di. Qur­ban­gə­tir­mə mə­ra­sim­lə­ri və Al­la­ha itaət əlay­dı. Am­ma mə­yər bu ye­tər­liy­di­mi? Mə­yər qur­ban­lar xoş­bəxt­lik aça­rıy­dı­mı? Bəs al­lah­lar? Gö­rə­sən, Prad­ca­pa­ti hər şe­yi ya­ra­dan­dı­mı?
  Mir Ismail Alihas quoted5 years ago
  də­rin­li­yin ax­ta­rı­şın­da di­bə­cən get­mək yax­şı­dır

On the bookshelves

  Nurcan Rzayeva Qurbanlı
  Azərbaycanca kitablar
  • 559
  • 510
  Vusala Mammadova
  Azərbaycanca ƏDƏBİYYAT
  • 358
  • 170
  Kemale Heyderova
  Kitab refi
  • 155
  • 20
  şəms.
  Klassika
  • 339
  • 13
  Xuraman Memmedova
  Nil
  • 277
  • 6
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)