Kasper Støvring

Books

Quotes

metteovehas quoted2 years ago
Det almene betegner da den ontologiske side af faldet:det, der er fælles for mennesker til alle tider, altså en generel lære om grundstrukturerne i tilværelsen – og den epokale side af faldet: det, der er fælles for mennesker i en bestemt tidsalder.
metteovehas quoted2 years ago
Når der ikke gives nogen entydig bestemmelse af splittelsen, men der tværtimod består en spænding mellem opfattelsen af splittelsen som et evigt og som et historisk vilkår, gives der heller ingen absolut sand og eviggyldig filosofi, kun en uendelig stræben og en etisk fordring om saglighed. Sandheden opfattes snarere i forlængelse af hermeneutisk filosofi som udtryk for forfatterens liv, psyke og den historiske epoke
metteovehas quoted2 years ago
digtningen er ikke blot omfortolkning af tilværelsen efter eget ønske – altså hverken helt æstetisk eller helt nihilistisk – men en konfrontation med alt „det ufortolkede“, der udelukker kærlighedens og følelsens frie løb og hæmmer inspirationen på dens bane mod hel accept. Dermed fremkommer et tredje kunstnerisk forhold til faldet, nemlig det etiske: den fuldbyrdede stræben mod fortolkning af traumerne med det formål at skabe forløste fortolkninger. At følelsen løber frit, betyder altså, at den ikke er hæmmet af traumer, at mennesket i kærlighed og digteren i inspiration accepterer – den anden eller sig selv
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)