bookmate game
sr

Dragana Malešević

 • Katarinahas quoted10 months ago
  Očistiti emocije znači mislima se vratiti u situaciju u kojoj smo bili povređeni, doživeti bol, priznati sebi šta osećamo u pravom značenju emocije, razmotriti uzroke ponašanja drugih u odnosu na nas i nas u odnosu na druge, prihvatiti uzroke i oprostiti.
 • b0178973000has quotedlast year
  U grčkoj mitologiji Kairos je bog srećnog trenutka i najmlađi Zevsov sin
 • b6365957340has quoted3 months ago
  Dva vuka

  Jednom davno stari Čiroki Indijanac razgovarao je sa svojim unukom i rekao mu da se unutar svakog čoveka vodi borba poput borbe između dva vuka. Jedan vuk predstavlja ZLO. To su zavist, gnev, laž, inferiornost, samosažaljenje, greh, lažni ponos, samoživost, arogancija, ljubomora, pohlepa... Drugi vuk predstavlja DOBRO. To su ljubav, istinoljubivost, radost, nada, vedrina, ljubaznost, dobronamernost, darežljivost, saosećajnost, vera... Unuk se zamislio, pa je zapitao dedu:

  Koji vuk pobeđuje?
  Pobeđuje onaj vuk kojeg hraniš – odgovorio mu je stari Čiroki.
  Nepoznati autor
 • b6365957340has quoted2 months ago
  Ljudi koji imaju razvijen visok nivo emocionalne inteligencije uspevaju u različitim sferama života, srećni su i imaju dobre odnose sa drugim ljudima. Oni realno procenjuju i vrednuju sebe. Oni koriste svoje emocije i upravljaju njima, jasno i otvoreno govore o emocijama i znaju da obrazlože svoje emocije. Svesni su svojih vrlina i znaju da ih ističu na primeren način, a prema sebi osećaju samoljubav i samopoštovanje. Svesni su i svojih mana, koje ne kriju i često duhovito pričaju o njima, prihvataju ih. Kod samoprocene neuspeha osećaju ljutnju i krivicu, ali sebe ne potcenjuju već razmišljaju o svojim postupcima i spremni su da koriguju svoje greške. Ne dopuštaju da ih savladaju emocije i misli kao što su strah, ljutnja, bes, gnev, krivica, tuga jer razumeju uzroke svojih emocija i koriste ih za svoje unapređujuće delovanje. Optimistični su i milosrdni. Kada drugim osobama upućuju kritiku, njihova kritika je usmerena na ponašanje i zasnovana na činjenicama koje su se dogodile, ne omalovažavaju i ne vređaju druge.
 • Marija Stojanovićhas quotedlast year
  tvrdi da emocije menjaju naše viđenje sveta i naše tumačenje postupaka drugih. Smatra da mi ne težimo da osporimo svoje osećaje, već težimo da ih potvrdimo. Kod tumačenja onog što se dešava mi događaj procenjujemo na način koji je odgovarajuć emociji koju osećamo i na taj način opravdavamo održivost svoje emocije. U mnogobrojnim situacijama ta održivost emocije rukovodi nas u odlukama i utiče na to kako da odgovorimo na tekuće probleme i razumemo šta je ugroženo.
 • Marija Stojanovićhas quotedlast year
  Osoba sa visokom emocionalnom inteligencijom ume da:

  prepozna emociju,
  imenuje emociju i
  reguliše emociju.
 • Marija Stojanovićhas quotedlast year
  vezi sa prepoznavanjem emocije važno je razmotriti održivost emocije nakon njenog nastajanja. Kada emocija nastane, ona traje u određenom periodu i taj period je stanje održivosti naše emocije u kojem nismo u mogućnosti da primimo informaciju koja je u suprotnosti sa našom emocijom. Na primer, kada se zbog kritike naljutimo, mi smo fokusirani na deo razgovora zbog kojeg smo ljuti, sećamo se samo tog dela, a ne i delova koji su mu prethodili ili su mu protivrečni. Tada se osoba u razgovoru „zakači” za jednu rečenicu i nije u stanju da primi izvinjenje ili prihvati objašnjenje.
 • Marija Stojanovićhas quotedlast year
  Ono što je poželjno je da stanje održivosti emocija, po Ekmanu (2011, str. 80–81), traje sekundu-dve. Kod nekih osoba stanje održivosti emocije traje više minuta, sati, a kod nekih ljudi i danima i duže, što je za osobu period teškoće i neodgovarajućih emocija. Rezultat takvih perioda je da osoba, subjektivno i otuđeno od drugih, ima svoje viđenje sveta i sebe same.
 • Marija Stojanovićhas quotedlast year
  vezi sa strahom kod ljudi se prepoznaje i strah od emocija. Čak i kada se nekim osobama nudi nešto što racionalno procenjuju da je dobro za njih (na primer, novi posao), one i tada ostaju u svojim pozicijama i propadaju jer je njihov strah veći od realno dobre mogućnosti za njih. Njihov strah od nepoznatog veći je od poznate boli. Kod osoba koje nepoznato i novo doživljavaju kao izazov i nadaju se boljem, takođe postoji strah, ali je njegov intenzitet slabiji i u vidu je strepnje po pitanju okolnosti koje u tom trenutku ne mogu da sagledaju i racionalno obrade. Za te osobe važe izreke da hrabre sreća prati i da smo mi kovači svoje sreće.
 • Marija Stojanovićhas quotedlast year
  Poželjno je, ako treba, naučimo sebe, da skratimo period naše ljutnje. To možemo da postignemo ako kod besa ne prekidamo komunikaciju već što pre razumemo šta nam se govori i usmerimo se na dalje postupanje. To primanje informacija je naša sposobnost da ne prećutimo kako se osećamo već kažemo šta osećamo i naša sposobnost da saslušamo šta ima da nam kaže osoba koja je izazvala emociju. Nikako da prećutimo. U
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)