da
Mikael Jensen

Læringens fundamenter

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Med computerne og anden ny teknik har vi nu fået omfattende muligheder for at skabe bevægelige illustrationer og simuleringer.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Menneskets hjerne giver sig af med at tolke visuel information på en meget effektiv måde.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Et eksempel er et koordinatsystem, som består af en x- og en y-akse. Ved hjælp af koordinatsystemet får man bogstavlig talt et ‘overskueligt’ billede af sammenhængen mellem to variable x og y, eksempelvis i form af en kurve eller et punktdiagram. Et sådan billede gør det betydeligt lettere at opfatte et mønster i, hvordan variablerne samvirker.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Hvis man derimod fra begyndelsen blot mekanisk lærer sig en metode til at løse problemet, så lærer man aldrig at forstå, hvorfor denne metode er den bedste.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Man kan lære meget af at indse, hvorfor man tager fejl.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  En person kan være nok så god en pædagog, men hvis han eller hun ikke har tilstrækkelig god baggrundsviden, hjælper det ikke, når eleverne skal forstå det, de lærer.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Eksperter har også en mere veludviklet metakognition inden for sit felt – de er bedre til at bedømme deres egne resultater, og de har en stærkere viden om, hvornår forskellige metoder skal bringes i anvendelse.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Hvis forælderen siden lærer om den abstrakte variabel ‘lavt blodsukkerniveau’ som en forklaring på denne klynken og forstår, hvilken føde der holder blodsukkeret på et fornuftigt niveau, bliver problemløsningen endnu mere effektiv.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  har frem for alt en stærk trang til at finde årsager i verden.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  En stor del ved informationsteknologi er, at den kan anvendes til at give eleverne virtuel erfaring, især via forskellige former for simulering og rollespil.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  for dette område er i høj grad uudnyttet.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  De tekniske systemers potentiale inden
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Som et arabisk ordsprog siger: “Øjet ser intet, hvis tanken er blind.”
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  For den, der ikke forstår, hvordan solsystemet fungerer, bliver en solopgang ikke til en observation af, at jorden drejer om sin egen akse, men blot en konstatering af – ja, netop – at solen står op.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  møde andre sprog, andre kulturer og andre måder at se på verden på er en god metode til at øge denne bevidsthed.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Ference Marton (2006, side 519) skriver: “Det er faktisk umuligt at forstå noget uden at have oplevet en alternativ mulighed.”
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Et alment princip er, at man husker bedre, hvis det, som skal læres, præsenteres i flere forskellige kontekster.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  For at tydeliggøre et mønster er det almindeligvis ikke nok at fremholde et enkelt eksempel. Forståelsen af mønsteret forudsætter normalt, at man ser det i funktion i en variation af eksempler.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Addition med 3 bliver at gå tre skridt frem, og subtraktion med 5 bliver at gå fem skridt bagud. Så bliver det ikke så mærkeligt, at hvis man går 3 skridt frem og siden 5 skridt tilbage, så ender man 2 skridt længere tilbage end der, hvor man startede.
  Sarah Sophie Frederiksenhas quoted4 years ago
  Fortælling er en effektiv metode til at præsentere forskellige mønstre.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)