bookmate game
Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev

Seçilmiş əsərləri

Kitaba Ə.Haqverdiyevin (1870 — 1933) bədii nəsrindən seçmələr və fərqli xarakterli üç dram əsəri daxil edilmişdir.
Bəzi ifadələrin asan başa düşülməsi üçün təqribən 600 sözdən ibarət lüğət tərtib edilmişdir. Lüğət dilimizdə az-az işlədilən, ərəb, fars, rus tərkibli və təhrif edimiş söz və söz birləşmələrinin tərcümə, bəzən isə izahını verir.
504 printed pages
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  Türkeşshared an impression7 years ago
  💡Learnt A Lot

  Bu insanların yoxluğu bugün Azərbaycanın mədəniyyətində özünü büruzə verir, həqiqətən kimləri itirmişik və itirməyə davam edirik fərqində deyilik. Digər ziyalılarımızın da niyə güllələndiyini daha yaxşı anlayıram.

  Bobby Marleyshared an impression7 years ago
  😄LOLZ

  Hər bir azərbaycanlının oxuması lazım olan kitab. Ə. Haqverdiyev Ü. Hacibəyov və C. Məmmədquluzadə ilə bir dövrdə yaşamış, "Molla Nəsrəddin" jurnalında felyetonlar çap etdirmişdir.
  Onun bizim haqqımızda 100 il əvvəl yazdığı hələ də aktualdır.

  Rafael İlhamoglushared an impression4 years ago
  👎Give This a Miss
  💩Utter Crap

  İndiyə qədər oxuduğum ən səviyyəsiz əsərlər.

Quotes

  Bobby Marleyhas quoted7 years ago
  Oğul! Mən sənə çox dövlət və mülk qoyub gedirəm və bu dövlətin binası mənim savadım olub. Ona görə, bala, övladın olsa bitərbiyə qoyma və elm axtaran fəqir uşaqlarına həmişə kömək elə.
  Çünki onlar oxuyub adam olsalar, sən onlara baxdıqca həmişə şad olub və bu şadlıqdan bir ayrı cür ləzzət aparacaqsan.
  Bobby Marleyhas quoted7 years ago
  axırda Mozalanın yadına düşdü ki, Qarabağda bir nəfər şəxs var ki, keçmişdə bəy komissiyasında katib olub və cəmi bəy yazılanların siyahısını saxlayıb və indiyədək Qarabağda nə qədər keçəl-küçəl, dana otaran, quş ovladan var, hamısını bəy edib.
  Bobby Marleyhas quoted7 years ago
  Tək-tək boş sünbüllər başlarını yuxarı qalxızıb qürurla sairlərinə baxırdılar. Amma səhv edirdilər; onlar da cəllad əlindən qurtara bilməyəcəkdilər. Ancaq dolu baş, boş başdan artıq kəsiləcəkdi.

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)