Sigmund Freud

Cinsiyet Üzerine

  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Ayaklar ve saçlar kuvvetli bir koku çıkarırlar. Hoş olmayan bir hale gelmiş koku alma duyularından vazgeçilince bunlar fetiş değerine yükselirler. Ayak fetişizminde, her zaman kirli ve kötü kokan ayaklar cinsel nesne olurlar.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Aynı şekilde, kadında da bir hadımlaştırılma kompleksinden söz etmek olasıdır. Her iki cinsten çocuklar, öyle kuram tasarlar ki buna göre, kadının başlangıçta bir penisi olduğu, sonra kesilme ile bunu yitirdiği inancı kurulur. Erkek çocuklarda, sonunda kadınların hiç penis sahibi olmadığı kanısına varıldığında, çok zaman öbür cins için sürekli bir küçümseme duygusu belirir.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Her insan, gerçekten biyolojik bakımdan kendi cinsine özgü karakterlerle, öbür cinse özgü karakterlerin bir karışımını, aynı şekilde etkin ve edilgin unsurların bir karışımını sunar ki psişik düzendeki bu unsurlar, biyolojik karakterlere ya bağlıdır ya bağlı değildir.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Hatta şu da söylenebilir ki aynı cinsten kimselere bağlanan erotik duygular, normal psişik yaşamda başka cinse bağlanan duygular kadar önemli bir rol oynamaktadır ve marazi hallerin nedenlerinin bulunmasında değerleri daha da büyüktür.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Gerçekten çocuklukta, enerjik bir babanın yokluğu çoğu zaman dönüklüğü kolaylaştırmaktadır.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Nevrozlu ya da sapık yetişkinlerde göze çarpabilen cinsel sapıtmaların büyük bir bölümü, çocuklukta uğranılan sözde cinsel olmayan etkilerden ileri gelir.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Gözlemlenmiş bütün olaylarda daha sonra dönük olacakların, çocukluklarının ilk yıllarında, cinsel dürtünün yoğun bir şekilde kadın üzerine takılıp kaldığı, (çok zaman anne üzerine) kısa süreli bir evreden geçtiği, ve bu aşamayı geçtikten sonra kadına benzedikleri ve kendi cinsel nesneleri haline geldikleri, yani narsisizmden hareket ederek kendilerine benzeyen gençler aradıkları, annelerinin kendilerini sevdiği gibi onları sevmek istediklerini ortaya çıkarabildik.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Psikanaliz, eşcinsellerin başka kişilerden kendilerini ayırabilecek karakterlere sahip bir grup oluşturduklarını kabulü kesinlikle reddeder.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Etiyolojik dizi, biri yatkınlıklar sergisi ve öteki kesin dizi olmak üzere ikiye bölünür. Bu dizilerden birincisinde, bünyenin ve çocuklukta gerçekleşmiş deneylerin bağlaşık bir işlemesi olur; aynı şekilde ikinci dizide, ön yatkınlıkların işleyişi ile sonraki travmatizmci deneylerinki birleşirler. Cinsel gelişmeye uygun olmayan bütün koşulların bir geriye dönüş, yani gelişmeden önceki evreye bir dönüş doğurma etkisi vardır.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Erken cinsel oluş, çok zaman erken zekâ oluşu ile birlikte görülür ve çok seçkin kişilerin çocukluklarında rastlanır.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Eğer cinsel dürtünün unsurlarının ortaya çıkış sırası değişirse, bundan dolayı sonuç değişir. Öte yandan birinci plana gelebilen dürtülerin kayboluşları, şaşırtıcı bir hızlılıkta olabilir. Geleceğin açık eşcinsellerin heteroseksüel ilişkileri gibi...
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  «Karakter» dediğimiz olgu, büyük bölümüyle cinsel uyarılmaların gerecinden kurulmuştur ve çocukluktan beri saptanmış dürtülerden, yüceltme ile edinilmiş temellerden ve kullanılamaz olarak tanınmış sapık hareketleri bastırmakla görevli başka tepkilerden oluşur.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Dıştan Gelen Deneyler — Cinsel itmeler, içe tıkmalar ve yüceltmeler (son ikisinin iç mekanizmalarını hiç bilmiyoruz) gibi saymış olduğumuz süreçler karşısında, bütün öbür etkiler ikinci derecede bir önemdedirler.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Analizimizde, karşılıklı erkek ve kadın olarak cinsel varlığın birbirinden ayrılmasını dikkate almıştık ve kadını meydana getirmek için yeni bir içe tıkmanın gerekli olduğunu, bu içe tıkmayla kadının, çocuksu erkekliğinin bir kısmının kaybolduğunu, onun yerine başka bir yönetici üreme bölgesi hazırlandığını bulmuştuk.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Sonunda, cinsel nesne seçiminin çocuklukta yapılan ve erginlikte tekrar ele alınan taslaklarla, yani çocuğun ana-babasına ve çevresindeki kimselere duyduğu sevgilerle belirtildiğini kanıtlamıştık. Öte yandan seçimin, zamanla en yakınlarla cinsel birleşmeye karşı kurulan engeller dolayısıyla, bu kimselerden yüz çevirdiğini ve onlara benzeyen başkaları üzerine gittiğini gösterdik.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Gerçekten hayli şık olarak aynı ailede, iki cins arasında şu şekilde bölünmüş olan sapıklık ve psikonevroz olaylarına rastlanır: Erkeklerden en az birisi, pozitif bir sapıklığa tutulmuştur, oysa kadınlar, kendi cinslerine özgül içe tıkma eğilimi yüzünden, negatif bir sapıklık, isteri gösterirler.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Ana-babaların aralarındaki kavgalar, mutsuz bir evlilik sonuç olarak çocuklarında cinsel gelişme bozukluklarına ya da nevrozlara yatkınlıklar doğurur.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Başta, toplumun yasaklayıcı etkisini saymak gerekir. Dönüklüğün bir suç sayılmadığı yerde, bunun birçok kimsenin cinsel isteğine karşılık verdiği görülebilir. Aynı şekilde erkekte, kendisini annesinin ya da çevresindeki kadınların sevgilerine bıraktığı sıradaki çocukluk anıları, kadınlar üzerindeki seçimini yönetmeye kesin bir şekilde katılır; oysa çocuğa karşı erkence yapılan cinsel korkutma, ona karşı alınmış rakip durumu, küçük erkek çocuğu kendi cinsinden çevirir. Gelgelelim şunu da ekleyelim ki bu iki etken, cinsel etkinliği annenin özel vasiliği altında gelişen genç kızda etki yapar. Böylece, kendi payına normal kabul edilen durumda, nesne seçimi sırasında kesin bir etki yapan kendi cinsine karşı, düşmanca bir tutum oluşturur. Erkek çocukların erkek cinsten kimselerce (eski çağlarda köleler) eğitilmesi, eşcinselliğin gelişmesini kolaylaştırmış gibi görünmektedir. Bugünkü soylular arasında dönüklüklerin çokluğu, soylu ailelerde daha çok erkek hizmetçilerin kullanılması ve annelerin, çocuklarının bakımına kendilerini daha az vermeleri olgusu dikkate alınırsa daha iyi açıklanır.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Çok erken yerleşen bir ilk evrede, ağır erotizmi üstündür. İkinci bir «üreme öncesi» organizasyonun oluşması sadizmin ve anüs erotizminin egemenliği ile karakterize edilir. Ancak üçüncü evredeki çocukta, fallus evresinin üstünlüğü kazandığında gelişir ve cinsel yaşam asıl üreme bölgelerinin getirdiği yükleminle belirlenir.
  Sabi Bunyadlıhas quoted2 months ago
  Cinsel nesneyi bulmak, aslında onu yeniden bulmaktan başka bir şey değildir.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)