sr
Aleksandar Dima

Dama s kamelijama

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
  Aleksandra Jovanovićhas quotedlast year
  Moje je mišljenje da se ne mogu stvarati ličnosti dok se dobro ne prouče ljudi, kao što se ne može govoriti neki jezik ako se ozbiljno ne nauči.
  PvP Bokahas quoted2 months ago
  Bez sumnje zato što sam uvidela da me vi volite zbog mene, a ne zbog sebe, dok su me ostali uvek voleli samo zbog sebe
  PvP Bokahas quoted2 months ago
  Ma koliko malo da imam još da poživim, živeću duže nego što ćete me vi voleti.
  Duška B.has quoted4 months ago
  Čovek žali što je već rasipao delove srca drugim ženama i ne sluti da bi ikada mogao stezati drugu ruku osim one koju drži među svojim rukama.
  Duška B.has quoted4 months ago
  Voleo sam sve ljude, i one koje nisam poznavao.

  Kako ljubav čini čoveka dobrim!
  Duška B.has quoted4 months ago
  – Ljudi sebi često stvaraju neku detinjastu radost, i ružno je uništiti tu radost kada, pustivši je da traje, možemo da učinimo još srećnijim onoga koji se raduje.
  Duška B.has quoted4 months ago
  U mojim godinama čovek gleda samo obraz i sjaj pogleda, a slabo se brine o ukrasima, te, ako nalazi zadovoljstva u tome da donese sud, onda ga donosi o samoj ličnosti, a time je, zaista, dovoljno zaposlen.
  Duška B.has quoted4 months ago
  Tako joj je i držanje odgovaralo govoru, misao osmehu, a odelo stasu, i čovek bi i u najvišem društvu uzalud tražio stvorenje koje bi bilo u lepšem i potpunijem skladu sa svojim nakitom, odelom i govorom.
  Maja Aćimovićhas quoted4 months ago
  Nije vam nepoznata ona bezbrižnost koja se rađa iz silne, nepomućene i obostrane ljubavi. Sva bića osim voljene žene čine se izlišna. Čovek žali što je već rasipao delove srca drugim ženama i ne sluti da bi ikada mogao stezati drugu ruku osim one koju drži među svojim rukama. Um ne prihvata ni rad ni sećanje, ništa što bi ga moglo odvratiti od jedine misli koja mu se neprestano nameće. Svakoga dana čovek otkriva u ljubavnici novu čar, još nepoznatu nasladu.
  Nina Markovichas quoted5 months ago
  Ušla je uzdignute glave, prošla kroz začuđenu gomilu, a List i ja bili smo iznenađeni kad je došla i sasvim slobodno sela na klupu na kojoj smo sedeli, jer ni List ni ja nikada nismo sa njom razgovarali.
  Sarahas quoted8 months ago
  Ljudi sebi često stvaraju neku detinjastu radost, i ružno je uništiti tu radost kada, pustivši je da traje, možemo da učinimo još srećnijim onoga koji se raduje.
  Sarahas quoted8 months ago
  Ostavimo na našem putu milostinju oproštaja onima koje su zemaljske želje upropastile, koje će možda spasti božanska nada, a kao što kažu dobre starice kada preporučuju neki lek na svoj način, ako i ne pomogne, to ne može škoditi.
  b3735020359has quotedlast year
  Nema oproštaja od greha bez ispaštanja
  b3735020359has quotedlast year
  Ukoliko devojka više veruje u dobro, utoliko se lakše predaje, ako ne ljubavniku, a ono bar ljubavi, jer, pošto nije nepoverljiva, nije ni jaka, i zadobiti njenu ljubav jeste pobeda koju može postići svaki čovek od dvadeset pet godina kad god zaželi.
  b3735020359has quotedlast year
  ja sam od onih koji veruju da se i u malom sadrži sve. Dete je malo, a sadrži u sebi čoveka; mozak je mali, a skriva misao; oko je samo tačka, a obuhvata prostranstva
  b3735020359has quotedlast year
  Živela je izdvojeno, čak i u izdvojenom svetu u kome se kretala; živela je u spokojnijoj i vedrijoj sredini, mada je, nažalost, ako se sve uzme u obzir, živela u sredini u kojoj propada svaka vrlina.
  Jelena Novakovićhas quotedlast year
  Bojao sam se da dođem do uverenja da Margerita ne zaslužuje ono što osećam prema njoj.
  Jelena Novakovićhas quotedlast year
  Vae ridentibus! Teško onima koji se smeju! – to jest, teško ­bezbožnim radostima, teško nestalnim ljubavima, teško nepostojanim strastima, teško mladosti kada zaluta na rđave staze, jer će se, na izvesnim okukama staze, nužno morati vratiti natrag i pasti u ponore u koje se pada kada se ima dvadeset godina.
  Danijela Teslahas quotedlast year
  Uputih se ka Jelisejskim poljima. Voleo sam sve ljude, i one koje nisam poznavao.

  Kako ljubav čini čoveka dobrim!
  Danijela Teslahas quotedlast year
  Kako ljubav čini čoveka dobrim!
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)