Dragana Malešević

Veštine upravljanja SVOJIM EMOCIJAMA I RAZUMEVANЈA EMOCIJA DRUGIH LЈUDI u poslu

  Jovana Vhas quoted9 months ago
  Životni stav proizlazi iz naših uverenja. Ako naučimo sebe da u svemu vidimo dobrotu, ako naučimo sebe da u svemu vidimo lepotu, ako naučemo sebe da verujemo i nadamo se boljem, čak i kada realna situacija to ne potvrđuje, nalazićemo snage u sebi da nastavljamo svoj put i kada je najteže.
  Jovana Vhas quoted9 months ago
  Treba se izdići iznad stanja u kojem živimo i realno sagledati pre svega ono što imamo, a tek onda ono što nemamo.
  Jovana Vhas quoted9 months ago
  Svojim optimizmom i racionalnim posmatranjem životnih okolnosti ne dopuštamo strahu da vlada nama već mi vladamo strahom.
  Jovana Vhas quoted9 months ago
  Žao mi je, ali ništa nije večno. Sve je vremenski limitirano, rađa se, raste, razvija i umire. Neka sve traje koliko traje, čemu se opterećivati tim slutnjama i kvariti dok traje i dok u tome uživamo. Važno je da se dogodilo. Biti svestan da ništa nije večno i uživati dok traje u svakom trenutku način je da se oslobodimo, izgradimo kvalitetne odnose sa drugim osobama i živimo u trenutku.
  b0777472447has quoted17 days ago
  Samopouzdanje je uverenje da možemo, a samopoštovanje je uverenje da vredimo.
  b6307590397has quoted2 months ago
  Racionalni procesi su, na primer, sva naša opažanja, učenja, pamćenja i slično; emocionalni procesi su sve naše emocije, a voljni procesi u vezi su sa našim odlukama i postupanjima. Pomoću racija i njegovih procesa mi stičemo saznanja o svetu koji nas okružuje i istovremeno u toku tih saznanja imamo emocionalne doživljaje na osnovu kojih zauzimamo stav o prijatnosti ili neprijatnosti u vezi sa nekom osobom, događajem i slično.
  b6307590397has quoted2 months ago
  anas nauka potvrđuje da emocije nisu suprotstavljene racionalnosti, već da su sastavni deo ličnosti koji veoma utiče na njene odluke i život uopšte. Istraživanja potvrđuju da uspeh u životu zavisi od emocionalne inteligencije i istraživači odnos emoconalne inteligencije (EQ) i kognitivne inteligencije (IQ) na uspeh u poslu razmatraju u odnosu 80% EQ prema 20% IQ, a oni sa realnijim stavom smatraju da je taj odnos 27–45% EQ prema 73–55% IQ.
  b6307590397has quoted2 months ago
  Prema Golemanu emocionalnu inteligenciju čine sposobnosti koje joj omogućavaju da se nosi sa zahtevima i pritiscima iz okoline.
  Duškahas quoted6 months ago
  Kako postati ljubav? Puteva je mnogo i svako ima svoj put. Proveren put koji smatram putem ljubavi počeo je dana kada sam donela odluku da svakog dana naučim nešto novo, svakog dana nekome kažem nešto lepo i svakog dana uradim nešto dobro za druge.
  Duškahas quoted6 months ago
  Ljubav je moćna. Ona može da pokrene kompletno biće i da doprinese razvoju emocionalne inteligencije i uspeha osobe na svim poljima. Ljubav je slobodna, a u isto vreme samokontrolisana u postupanju. Ljubav je podrška. Ljubav je razumevanje. Ljubav je kada nema osuđivanja. Poželjno je ne samo živeti ljubav, već biti ljubav čista i blagodarna svima oko nas.
  Duškahas quoted6 months ago
  Mi sebi treba da smo nezamenljivi.
  Duškahas quoted6 months ago
  Sebični su upravo oni koji vas okrivljuju za sebičnost jer više niste do te mere posvećeni samo njima, već i njima, ali i sebi.
  Duškahas quoted6 months ago
  moramo zastati i zapitati sebe gde sam tu JA, šta ja to hoću, šta više neću, šta je to što mogu, a šta što ne mogu i za šta mi treba pomoć. Popunite svoju listu (Tabela 4) tako što ćete napisati šta hoćete, nećete, možete i ne možete više ili na takav način da radite.
  Дејан Керкезhas quoted8 months ago
  Jednom prilikom kada mi je bila potrebna pomoć, pomogao mi je jedan mlad čovek i na moju zahvalnost rekao je: „Ja samo vraćam svoje dugove”. Da li pomaganjem vraćamo dugove ili unapred stvaramo svoje bonuse kada je nama potrebna pomoć, ja to ne znam. Nije ni bitno. Znam samo da je sreća i u davanju, ne samo u primanju. Znam da energija koja tada nastaje između ljudi oplemeljuje obe strane.
  Дејан Керкезhas quoted8 months ago
  Ljubav je i voleti ono što nije lako voleti i onda kada nije lako voleti. Voleti svoje mane i greške je sastavni deo ljubavi prema sebi i svom životu. I drugi ljudi su u životu donosili odluke koje nisu
  Katarina Sečihas quoted8 months ago
  Vredniji je jedan tren sa nekim koga voliš od večnosti sa nekim koga ne voliš.
  Katarina Sečihas quoted8 months ago
  Ljubav je i voleti ono što nije lako voleti i onda kada nije lako voleti.
  Jovana Vhas quoted9 months ago
  Svrha regulacije emocija je u krajnjem cilju uspostavljanja duševnog mira, koji se manifestuje kroz ličnu sreću i profesionalnu ostvarenost, kao opšte zadovoljstvo, uspostavljenu ravnotežu i blagostanje.
  Jovana Vhas quoted9 months ago
  Vi ste i glavni glumac i reditelj svog života. E, pa onda pazite koji žanr režirate.
  Aleksandra Gažováhas quoted10 months ago
  Njihov strah od nepoznatog veći je od poznate boli.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)