Ştefan Svayq

Jozef Fuşe - siyasi xadimin portreti

Görkəmli Avstriya yazıçısı Stefan Sveyqin bu məşhur romanında XVIII əsr fransız burjua İnqilabının olduqca maraqlı səhifələrindən söhbət açılır. Dövrünün ən qüdrətli, ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Jozef Fuşeni müasirləri sevməmiş, sonrakı nəsillər isə onu daha haqsızcasına mühakimə etmişlər. Onun simasının həqiqi cizgiləri ilk dəfə Madlenin əsasən faktik materiallara istinad edən monumental bioqrafiyasında canlanır. İki dünyanın bütün partiyalarının bir-birini əvəz etdiyi dövrdə epoxaya rəhbərlik etmiş, həmin illərin tufanlarından salamat qurtarmış yeganə siyasətçini, Napoleon və Robespyer kimi dahi şəxsiyyətlərlə apardığı təkbətək psixoloji mübarizələrdən qalib çıxmış bu adamı tarix etinasızlıqla arxa plana çəkmişdir. Balzak belə demişdir: «Onun adamlar üzərində Napoleondan daha böyük hakimiyyəti vardı».
346 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı

Impressions

  b8240350056shared an impression6 years ago
  🎯Worthwhile

Quotes

  Elvin Mahmudovhas quoted4 years ago
  İki aydan sonra o, qürurla Konventə yazır: «On rougit ic detre riche» – «burada varlı olmaqdan xəcalət çəkirlər». Lakin əslində o, belə deməli idi: “Burada varlı olmaqdan qorxurlar”.
  Elvin Mahmudovhas quoted4 years ago
  Onların rəhbərləri Kondorse, Rolan, jirondistlər özləri ziyalıların və orta təbə­qə­nin nü­ma­yəndələri idilər.
  Elvin Mahmudovhas quoted4 years ago
  Geo­ri Büx­ne­rin «Hes­sisc­he Land­bo­te»si

On the bookshelves

  Nurcan Rzayeva Qurbanlı
  Azərbaycanca kitablar
  • 567
  • 524
  Vusala Mammadova
  Azərbaycanca ƏDƏBİYYAT
  • 358
  • 179
  şəms.
  Klassika
  • 339
  • 16
  ahmedoffelvin99361
  Stefan Zweig
  • 31
  • 13
  Xalıqova Fidan
  İnner world
  • 59
  • 7
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)