bookmate game
az
Sədi Şirazi

Gülüstan Bustan

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Sədi Şirazi Şərq ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələri olan Nizami, Füzuli, Firdovsi, Xəyyam və Hafiz kimi əsərləri dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olan şairlərdəndir. Qədim mənbələrin dediyinə görə Sədi yüz ildən artıq yaşayaraq ölməz iki əsər və çoxlu qəzəllər, qitə və rübailər yazıb yaradıb. O, 1291-ci miladi ilində vəfat edib.
Kitaba onun iki ən məşhur əsəri – «Gülüstan» və «Bustan» əsərləri salınıb. Faydalı nəsihətlər, zərbi-məsəllər, incə duyğularla zəngin olan bu əsərlər Yaxın və Orta Şərq xalqları arasında xüsusi şöhrətə malikdir. Hər iki əsər 1654cü ildə alman dilinə tərcümə edilərək ilk dəfə avropalılara təqdim edilib.
«Gülüstan»ın bir çox şeirləri sonralar zərbi-məsəl kimi dillər əzbəri olub. Tarixdə hələ heç bir kitab bu qədər zərbiməsələ çevrilməmişdir.
This book is currently unavailable
257 printed pages
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  b8335975581shared an impression5 years ago
  👍Worth reading

  Asif Kelbiyevshared an impression6 months ago
  👍Worth reading

Quotes

  Jala Abubekirovahas quoted4 years ago
  Hər gələn dünyada bir bina saldı
  O getdi, mənzili özgəyə qaldı.
  Çoxları dünyaya göstərdi həvəs.
  Tikdiyi binada qalmadı bir kəs
  bahlulvaliyevhas quoted6 years ago
  Atalar yaxşı demişlər: ömrü az olan şeyə könül bağlamağa dəyməz.
  bahlulvaliyevhas quoted6 years ago
  Ey mürği-səhər eşqi bu pərvanədən öyrən,
  Yandısa canı çıxmadı ondan yenə avaz.
  Bu müddəilər bilməyir əsla nə xəbərdir,
  Kim tutsa diləkdən xəbər, ondan xəbər olmaz.

On the bookshelves

  Nurcan Rzayeva Qurbanlı
  Azərbaycanca kitablar
  • 588
  • 575
  şəms.
  Klassika
  • 339
  • 18
  Xanim Asifqizi
  Kitablarım və mən.
  • 21
  • 9
  b3843398584
  Ferid
  • 3
  Sakina Njf
  Səkinə
  • 1
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)