tr
Elmalılı M.Hamdi Yazır

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hicri 1294 Miladi 1877 yılında Antalya'nın Elmalılı kazasında doğdu. Babası Numan Efendi, aslen Burdur'un Gölhisar kazası Yazır köyü halkındandır. Numan Efendi, küçük yaşta Yazır köyünden çıkıp Elmalı'ya gelmiş, orada okumuş ve "Şer'iye Mahkemesi" başkâtibi olmuştur. Hamdi Efendi'nin annesi, Elmalı âlimlerinden Mehmet Efendi'nin kızı Fatma Hanım'dır.İlkokulu ve bugünkü ortaokula denk sayılan Rüşdiye'yi Elmalı'da bitiren Hamdi Efendi, 1892 yılında, dayısı hoca Mustafa Sarılar ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve devrinin âlimlerinden Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den ders almıştır. İstanbul'daki diğer tanınmış hocaların da derslerine devam ettikten sonra, 1906 yılında «Bayezit dersiâmı" olarak icâzet almıştır. Aynı yıl yapılan seçimlerde Antalya Mebusu olmuş ve II. Meşrutiyet'in bu ilk meclisinde, özellikle 1876 “Kanun-i Esâsi”sinin değiştirilmesinde önemli rol oynamıştır.1909 yılında Mülkiye Mektebi'nde Ahkâm-ı Evkâf ve Arâzî dersleri okutmuş ve yine aynı yıllarda Mekteb-i Kuzâtta «Fıkıh” dersleri vermiştir. Daha sonra Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye (Şeyhü'l-İslâmlığa bağlı Yüksek Müşavere Heyeti) üyeliğine ve bir müddet sonra da başkanlığına tayin edilmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Evkaf Nazırlığı'nda bulunmuş ve bu sırada Âyan Meclisi üyesi olmuştur.Cumhuriyetin ilânı sırasında Mütehassısîn medresesinde mantık müderrisi idi. Medreseler kaldırılınca evinde inzivaya çekilmiş, ilmî tetkik ve araştırmalarına devam etmiştir. Yirmi yıl kadar devam eden bu uzlet (yalnızlık) devresi, “Hak Dini Kur'an Dili” adındaki Türkçe tefsiri hazırlamasına imkân vermiştir. Tefsire başlamadan önce Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa'nın teşviki ile «Büyük İslâm Hukuku Kâmusu” ile meşgul bulunuyordu. Bu eserle birkaç yıl meşgul olduktan sonra yarım bırakmış ve tefsiri yazmaya başlamıştır.

Âyan üyeliğinin son yıllarında Fransızca'dan tercümeye başladığı bir felsefe tarihi kitabını tamamlayarak ilave ettiği önemli bir dibace (önsöz) ve diğer haşiyelerle birlikte “Metalib ve Mezahib” adıyla bastırmıştır.

Hamdi Efendi, ayrıca devrinin güzel sanatlarından olan hat ve mûsikî ile de ilgilenmiştir. Özellikle “Nesih” ve “Sülüs” yazılarda iyi bir hattat idi. Aynı zamanda hâfız olduğu için alaturka mûsikînin çeşitli makamlarıyla ciddi bir şekilde meşgul olmuştur.

Hamdi Efendi, 27 Mayıs 1942'de İstanbul Erenköy'de vefat etmiştir.
This book is currently unavailable
576 printed pages

Impressions

  b1318557846shared an impression4 years ago

  👍😘

  Ahmet Yandıkshared an impression2 years ago
  👍Worth reading
  💡Learnt A Lot
  🎯Worthwhile
  💞Loved Up
  🚀Unputdownable
  😄LOLZ

  Kesinlikle her müslümanın okuması gerekir , okuyanlara hem ibadetleri hakkında hem de nasıl yaşamaları gerektiği hakkında nice dersler veriyor.şükürler olsun Rabbime

Quotes

  Ahmet Yandıkhas quoted2 years ago
  99-Bir de dedi ki: “Ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir.”
  100- “Ey Rabbim! Bana salihlerden (bir oğul) ihsan et!”
  101-Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.
  102-Oğlu, yanında koşacak çağa gelince: “Ey oğlum! Ben seni rüyamda boğazladığımı
  görüyorum. Artık bak, ne düşünürsün?” dedi. Çocuk da: “Babacığım sana ne emrediliyorsa yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi.
  103-Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah’a teslim oldular, İbrahim oğlunu şakağı üzerine yatırdı.
  104-Biz de ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim! “
  105- “Rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz ki, biz iyilik yapanları böyle
  mükafatlandırırız.”
  106- “Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı.” (dedik)
  107-Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik.
  108-Kendisine sonradan gelenler içinde iyi bir nâm bıraktık.
  109-Selam olsun İbrahim’e…
  Ahmet Yandıkhas quoted2 years ago
  8- (Yahudilerle hıristiyanlar) “Rahmân, çocuk edindi” dediler.
  89-Yemin olsun ki, siz çok çirkin bir şey söylediniz.
  90-Az kalsın, söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp
  dağılacaktı,
  Ahmet Yandıkhas quoted2 years ago
  . Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:
  24. “Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!”

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)