bookmate game
uk
Володимир Галайчук

Українська міфологія

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Володимир Галайчук — український науковець, етнолог. У своїх працях досліджує народні календарні обряди, традиційні уявлення українців про світ та народну міфологію.

На сторінках цієї книжки постають легенди про потерчат і мавок, чортів і русалок, вовкулаків і чугайстрів, упирів та відьом, домовиків і лісовиків — демонологічних істот світу наших пращурів. Українці населяли дивними істотами хату і хлів, подвір’я, поле і ліс. У такий спосіб наші предки складали уявлення про Всесвіт і визначали місце людини в ньому.

Ви поринете в багатий і цікавий, пов­ний переказів і легенд світ української міфології! І раптом може здатися, що то не старі половиці скриплять, а тихо крадеться домовик, серед темних водоростей блисне зелене пасмо русалчиного волосся, а з темного лісу долине моторошне виття вовкулаки…

Зміст:

Чорт

Блуд

Вихор, буревій, градобій

Цвіт папороті

Домовик

Годованець

Русалки

Мавки

Майки

Лісні

Племета

Чугайстер

«Безпірні» діти

Лелет

Відьма

Упир (Volodimir Galajchuk — ukraїns'kij naukovec', etnolog. U svoїh pracjah doslіdzhuє narodnі kalendarnі obrjadi, tradicіjnі ujavlennja ukraїncіv pro svіt ta narodnu mіfologіju.

Na storіnkah cієї knizhki postajut' legendi pro poterchat і mavok, chortіv і rusalok, vovkulakіv і chugajstrіv, upirіv ta vіd'om, domovikіv і lіsovikіv — demonologіchnih іstot svіtu nashih prashhurіv. Ukraїncі naseljali divnimi іstotami hatu і hlіv, podvіr’ja, pole і lіs. U takij sposіb nashі predki skladali ujavlennja pro Vsesvіt і viznachali mіsce ljudini v n'omu.

Vi porinete v bagatij і cіkavij, pov­nij perekazіv і legend svіt ukraїns'koї mіfologії! І raptom mozhe zdatisja, shho to ne starі polovicі skripljat', a tiho kradet'sja domovik, sered temnih vodorostej blisne zelene pasmo rusalchinogo volossja, a z temnogo lіsu doline motoroshne vittja vovkulaki…

Zmіst:

Chort

Blud

Vihor, burevіj, gradobіj

Cvіt paporotі

Domovik

Godovanec'

Rusalki

Mavki

Majki

Lіsnі

Plemeta

Chugajster

«Bezpіrnі» dіti

Lelet

Vіd'ma

Upir )
This book is currently unavailable
673 printed pages
Publication year
2016
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Quotes

 • letavica88storehas quoted10 months ago
  Вірили, що найкраща жертва для упиря — та людина, котра чхнула, а їй ніхто не сказав «На здоров’я!»
 • letavica88storehas quoted10 months ago
  Щоб запобігти цьому, зв’язували небіжчикові ноги й руки принесеною з лісу між мізинними пальцями на нозі ожиною, клали йому під язик гачки з дроту, у п’яти забивали голки чи товчене скло, одразу після виносу тіла в підвалину на «вуглі» забивали цвяха, біля порогу чи у воротях клали сокиру, посипали за труною маком-«дикунцьом»
 • letavica88storehas quoted10 months ago
  спалили запідозрену в чарівництві жінку, вина якої, по суті, полягала лише в тому, що вона дожила до ста двадцяти років2142.
  Часто
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)