Fridman Šulc fon Tun

Kako razgovaramo

  djordjesavichas quoted2 years ago
  Bili bismo na velikom dobitku ako bismo emotivne izlive, optužbe i prebacivanja svojih bližnjih više slušali ovim uvom za stranu poruke kojom oni otkrivaju sebe. Tada bismo drugima lakše dopuštali da imaju osećanja koja imaju i mogli bismo mirnije da pričamo o tome, ne zabrinjavajući se odmah previše za sopstvenu „besprekornost“ i za spas svoje duše. Ne bismo se toliko bavili svojom rehabilitacijom, već bismo umeli bolje da slušamo i da na taj način ustanovimo šta se s onom drugom osobom zaista događa.
  Sanja Tasićhas quoted2 years ago
  „Onaj ko daje manje nego što je potrebno jeste lopov; onaj ko daje više jeste ubica.“
  b3205392065has quoted2 years ago
  Umesto da razumemo i izrazimo ono što smo doživeli, učili smo da pametujemo i komentarišemo ono što nismo doživeli.
  Jelena Stojanovićhas quoted2 years ago
  „Ako nekoga mrzimo, mi u njegovoj slici mrzimo nešto što sedi u nama samima. Ono čega u nama samima nema, ne uzbuđuje nas.“
  Danicahas quotedlast year
  kad sledeći put budete vodili neki razgovor od kog imate „neki čudan osećaj“, nakon njega načinite nekoliko beleški, recimo o sledećem:

  Kako sam se osećao za vreme tog razgovora? Koji su bili okidači koji su izazvali ta osećanja? Da li mi je bilo jasno do čega mi je stalo, šta je moja „poruka“? Jesam li mogao da je prenesem? Šta bih najradije rekao „otvoreno“? Šta me je u tome sprečavalo? Čega bih se sad, nakon razgovora, rado oslobodio? Koje fantazije imam o tome kakve beleške bi sada napravio moj sagovornik?
  b1988801559has quoted2 years ago
  „Onaj ko daje manje nego što je potrebno jeste lopov; onaj ko daje više jeste ubica.“
  Marko Pršićhas quoted2 years ago
  Vežbe

  (Udvoje): A i B sede jedno nasuprot drugom. U prvom krugu A tokom jednog minuta iznosi samo opažanja o B (npr. „Vidim da ti je pogled oboren“ – ali ne „Vidim kako tužno gledaš“) – Onda je na redu B, takođe jedan minut.

  U drugom krugu A iznosi opažanja i tumačenja (npr. „vidim da se smeješ – i pretpostavljam da si pomalo zbunjen“); nakon njega B, oboje takođe po jedan minut.

  U trećem krugu sledi treći korak: opažanje – tumačenje – sopstvena reakcija na to (npr. „Vidim tvoj pravilan razdeljak – pretpostavljam da veliku vrednost pridaješ spoljnoj korektnosti – i primećujem da me to pomalo odbija, tj. privlači“). – A i B se ponovo smenjuju, jedan do dva minuta.

  Završna razmena utisaka.
  AnnabelAurahas quoted2 years ago
  Upravo to što je svaka poruka čitav paket, s mnoštvom saopštenja, čini proces međuljudske komunikacije tako složenim i tako podložnim poremećajima i problemima, ali i tako zanimljivim i uzbudljivim.
  b3457403629has quotedlast year
  razumljivost počiva na četiri oslonca: jednostavnosti (jezičke formulacije); podeli i redu (u uobličavanju teksta); kratkoći – pregnantnosti (umesto opširnosti i priče nadugačko i naširoko) i dodatnoj stimulaciji (podsticajnim stilskim sredstvima).
  Teodora Markovićhas quotedlast year
  jednostavnosti (jezičke formulacije); podeli i redu (u uobličavanju teksta); kratkoći – pregnantnosti (umesto opširnosti i priče nadugačko i naširoko) i dodatnoj stimulaciji
  Aleksandra. Jocićhas quotedlast year
  Komunikacioni terapeuti Mandel i Mandel su 1971. napisali: „Eksplicitna metakomunikacija potpuno je neuobičajena, ljudi je se stide. A ukoliko bi nam pošlo za rukom da im ona u narednoj generaciji pređe u naviku, to bi predstavljalo pravu evoluciju“ (str. 62).
  Tijana Nešićhas quoted2 years ago
  Umesto da razumemo i izrazimo ono što smo doživeli, učili smo da pametujemo i komentarišemo ono što nismo doživeli.
  Jan Babuhnahas quoted2 years ago
  Rečenice sa „čovek“ ili „se“. Pošiljalac često koristi bezlični oblik „čovek“, ili „se“, kako bi sadržaje koje iznosi depersonalizovao. On, dakle, ne kaže: „Mnogo sam besan jer sam toliko morao da čekam!“ – već: „Čovek pobesni ako toliko mora da se čeka.“

  Kroz ovaj oblik ono što je zapravo lični doživljaj pretvara se u poseban slučaj opšte zakonitosti. „Čovek“, dakle, ne saopštava ništa lično o sebi, već nešto o celom čovečanstvu.
  b6149743084has quoted2 years ago
  Ako primaocu poruke ne pođe za rukom da sebi razjasni svoje različite unutrašnje reakcije, on ni spolja neće moći jasno da reaguje, a tada i pošiljalac i primalac zapadaju u neizlečivu zbrku
  Danijela Teslahas quoted2 years ago
  Kada sam na kraju školovanja dobio diplomu, kao „potvrdu zrelosti“, moja sposobnost za komunikaciju sastojala se pre svega u tome da prefinjenim, učenim jezikom govorim o sadržajima za koje mi je nedostajala svaka iskustvena podloga.
  b1927716929has quoted2 years ago
  Deviza glasi: uradiš nešto, ali ne stojiš iza toga („Pa kako to? Kako? Pa ja sam izričito rekla da bismo se radovali da vas vidimo!“
  b3134662732has quoted2 years ago
  Putokaz psihologije komunikacije glasi: budi ono što jesi, spolja se prikazuj onako kako se iznutra osećaš. A preduslov za to je: pokušaj da samom sebi razjasniš kako se iznutra osećaš (razotkrij se sebi, spoznaj samoga sebe)!
  b0169917263has quoted2 years ago
  Tako, recimo, preterano zaštitnički stil vaspitanja, koji decu čini „razmaženom“, postiže da dete stekne utisak da njegova sopstvena snaga ništa ne vredi i da u ovaj život stupa loše opremljeno, te da mu u osnovi prilikom učenja koje je za život neophodno predstoje pre svega ponižavajuća iskustva i blamaže.
  Moon Doghas quoted2 years ago
  Svest o svim ovim problemima i prisećanje da je Karl Biler (1934) razlikovao „tri aspekta jezika“ (simbol, simptom, zahtev), konačno su se sveli na zamisao da se učesnicima naših kurseva za obuku iz komunikacije „poruka“ prikaže kao kvadratna tvorevina, pri čemu sam kombinovao Vaclavikovo i Bilerovo viđenje:
  AnnabelAurahas quoted2 years ago
  Kako se svojim načinom komunikacije odnosim prema svojim bližnjima? Onim što nekome govorim izražavam i šta o njemu mislim; u skladu s tim, taj drugi oseća da ga prihvatam i da se prema njemu ponašam kao prema punovrednom, ili pak da ga gledam s visine, ponižavam, ne smatram ga zrelim ili ga ne shvatam ozbiljno.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)