Dragana Malešević

Veština VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE i INTUITIVNI OSETI u poslu

"Umete li uspešno da komunicirate? Čitate li neverbalne poruke svog sagovornika? Oslanjate li se u poslu na svoje osete iz intuicije?
Ova knjiga vam može pomoći da unapredite svoju verbalnu i neverbalnu komunikaciju, kao i da koristite svoje intuitivne osete u poslu.
U okviru verbalne komunikacije posebnu pažnju smo posvetili razvoju veštine uspešnog prezentovanja, javnog nastupa i pregovaranja. Knjiga nudi tehniku Koordinate za pregovaranje koja vam može pomoći u donošenju odluka na osnovu pregovora.
U razvoju veštine neverbalne komunikacije objasnili smo na čemu je ona zasnovana, kako da pravilno tumačite neverbalne poruke svog sagovornika i kontradiktorne znake koji pokazuju da vaš sagovornik skriva svoje misli i osećanja.
Intuitivni oseti su naš prirodni, intuitivni način dolaska do spoznaje. Oni su naše intuitivno saznanje. I mada je naš posao zasnovan na logičkim zaključcima, ne treba zanemarivati intuitivne osete. Ovi oseti naročito nam mogu pomoći kod procene poslovnog sagovornika ili pri odlučivanju koje nije strateško.
Na kraju knjige sumirana su sva razmatranja u preporukama za uspešnu poslovnu komunikaciju na osnovu kojih se možete samoproceniti i dobili jasnu sliku šta je potrebno da unapredite u svojoj poslovnoj komunikaciji.
"
70 printed pages
Copyright owner
Provens
Original publication
2021
Publisher
PROVENS

Impressions

  Žena Telenor Group Žena Telenor Grupeshared an impression5 months ago

  Korisno štivo

  Darko Filipovicshared an impressionlast month
  👍Worth reading
  💡Learnt A Lot

Quotes

  Veljkohas quoted4 months ago
  jesmo. Dobra komunikacija u interpersonalnom smislu je proces primanja i slanja poruka čiji ishod je razumevanje poruka u njihovom pravom značenju. Uspostavljanje komunikacije u svakoj situaciji je različito, situacije su neponovljive i na njih utiče veliki broj faktora. Pre svega to su misli sagovornika i njihova uverenja, kao i emocije. Kada smo u komunikaciji sa osobama prema kojima imamo dobra uverenja i prijatne emocije, ishodi takve komunikacije imaju veću šansu da budu pozitivni i da vode dogovorima. I obratno, kada nemamo dobra uverenja o našem sagovorniku, očekujemo prevaru, laž i manipulaciju i kada su naše emocije prema toj osobi zasnovane na prethodnom lošem iskustvu, šanse za uspostavljanje uspešne komunikacije su znatno manje.
  Veljkohas quoted4 months ago
  intrapersonalnom smislu dobra komunikacija sa samim sobom podrazumeva samosvesnost, kao svest o sebi i prihvatanje sebe u svim svojim potencijalima i nedostacima uz ljubav prema sebi takvima kakvi
  Žena Telenor Group Žena Telenor Grupehas quoted5 months ago
  Rečnik stranih reči i izraza.

On the bookshelves

  b1805636851
  P kao polica
  • 5
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)