bookmate game

Con Koleman

  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  9) Onların “faydasız yeyənlər” adlandırdıqları 3 mil­yard adamın 2020-ci il üçün inkişaf etmiş ölkələrdə məh­dud müharibələr, “üçüncü dünya” ölkələrində isə aclıq və xəstəliklər yolu ilə məhv edilməsi. Komitet 300 Say­rus Vensə bu genosidi həyata keçirməyin ən yaxşı üsu­lu haq­da məruzə yazmağı tapşırmışdı.
  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  lobal 2000” məruzəsinə əsa­sən ABŞ-ın əha­­lisi 2050-ci il üçün 100 milyon nəfərə qədər ixtisar olun­malıdır.
  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  ütləvi işsizlik yaratmaqla millətin mənəvi ru­hunu və fəhlə sinfinin mübarizə əzmini qırmaq. «Ro­ma Klubu”nun həyata keçirdiyi “sıfır səviyyəsində artım” si­ya­səti nəticəsində iş yerləri ixtisar olunduqca mübarizə əz­mi qırılan və ruhdan düşən fəhlələr içkiyə və nar­ko­tik­lə­rə qurşanacaqdır. Ölkənin gəncləri rok-musiqi və nar­ko­tiklər vasitəsilə mövcud qayda-qanunlara, adət-ənə­nələrə qarşı qiyama sövq ediləcək, bunun nəti­cə­sin­də ailənin əsas­­ları sarsıdılacaq və əvvəl-axır dağıdıla­caq­dır.
  Ali Fuadoghluhas quoted5 months ago
  Qeyd etmək la­zım­dır ki, mərhum Ayətullah Xomeyni Böyük Britaniya kəş­fiy­­yat xidməti hərbi kəşfiyyatının Mİ-6 adı ilə tanınmış al­tıncı bölmə­sinin kreaturası idi və bu haqda 1985-ci ildə “Əslində İranda nə baş verıb” adlı işimdə yazmışdım.
  Shahin Valiyevhas quoted2 years ago
  İnsan Bədniyyətli Şeytan haqqında nağıl uy­durub, lakin əgər nə vaxtsa bədniyyətli şeytan mövcud olubsa da, BU – ELƏ İNSANIN ÖZÜDÜR...
  Orkhan Vali-zadahas quoted2 months ago
  Məhdudiyyətsiz seksin təbliğatı və narkomaniya epidemiyası insanları ətrafda baş verənlər­dən yayın­dır­maq məqsədini güdür.
  ferhad abbasovhas quoted2 years ago
  Gersoni bundan sonra məhkəməyə onu da danışdı ki, Kissincer Moronu İtaliya liderlərinin ABŞ-a rəsmi səfəri zamanı yerləşdikləri hotelin nömrəsində hədələmişdi.
  ferhad abbasovhas quoted2 years ago
  Gersoni cavab verdi ki, bəli, əvvəl də bildirdiyi kimi, hə­min adam həqiqətən də Henri Kissincer idi.
  ferhad abbasovhas quoted2 years ago
  Bu faciəvi hadisə Komitet 300-ün öz iradəsini istisnasız olaraq hər bir hakimiyyətə sırımağa qadir olduğunu nü­mayiş etdirdi.
  b0477636862has quoted8 months ago
  Bu dünyada hələ də qalan azadfikirli insanlar tək­ba­şına və ya kiçik qruplarla narkotiklərin ticarətinə mane ola biləcəklərini düşünürlərsə, onlar amansız səhv edirlər.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)